Fastighetsägare

AB Centrumfastigheter

orgnr:556028-5156

Kungsgatan 30

111 35 Stockholm

info@centrumfastigheter.se

Tel: + 46 (0)8 – 24 53 00